DJI Action 试用心得

又晒太阳又落雨,头好晕 试玩咗下 Action,不得不佩服,底大一级真系会压死人。 稳定基本满意,但系并冇媒体佢地讲得咁夸张。 色彩同收音方面唔系几 OK。 快装扩展亦都冇想象中咁好用,仲系要拧螺丝。 装系手机稳定器上,电机竟然带唔(Yio1)?系 Action 太重定系智云垃圾? 电池续航方面,按照 4K60 帧影咗两个钟就拉柴。 以第一人称拍的素材,冇乜嘢镜头 Feel (唔记得咗手机爱啪啪有监屏功能,Action 就唔可以提醒下用户有个爱啪啪可以用吗?🙊 咁讲来,可以拔草了? 仲系微单 + 如影 SC 可靠滴.…