DJI Action 试用心得

又晒太阳又落雨,头好晕 试玩咗下 Action,不得不佩服,底大一级真系会压死人。 稳定基本满意,但系并冇媒体佢地讲得咁夸张。 色彩同收音方面唔系几 OK。 快装扩展亦都冇想象中咁好用,仲系要拧螺丝。 装系手机稳定器上,电机竟然带唔(Yio1)?系 Action 太重定系智云垃圾? 电池续航方面,按照 4K60 帧影咗两个钟就拉柴。 以第一人称拍的素材,冇乜嘢镜头 Feel (唔记得咗手机爱啪啪有监屏功能,Action 就唔可以提醒下用户有个爱啪啪可以用吗?🙊 咁讲来,可以拔草了? 仲系微单 + 如影 SC 可靠滴.…

「重制」風華絕代 —— 《霸王别姬》剪辑

点击观看 喜欢的话,不妨点个赞、投个币吧 电影:《霸王别姬》 音乐:曾子灵《似是故人来》(Covered HOOC) 剪辑: Xavier Wang 重新制作了新的一版, 因为「某些原因」更换了背景音乐,更换了一些镜头, 同时更换了一些镜头和修改了一些细节。 「睿站还是吔?比较好」 因为某些原因,封杀某人,没毛病。 封杀的同时还不忘帮别人除草,还要除掉别人的花。 难道因为泥土被污染了,便要「美曰其名」地一概抹除?…

印象笔记 2019 大使

更新于 21.08.08. 真的很糟。 更新于 19.07.18. 莫名其妙地就上墙了,可惜没能去到现场 (x 更新于 19.07.01.…

魔幻大学#1 - 打印机

中午吃饭的时候,收到了一条短讯,打开一看。(广东人发出了失落的声音:* 内心OS:打印机算是违规电器吗??? 后来去找辅导员,他说打印机算。但在《学生手册》中打印机并不包含在内。 所以? 清除是不可能清的。AirPrint 的作用该发挥了!…