OPPO R18

三缺一, 那就来个厂妹机❽ (仅供娱乐,请勿当真…

2019,我的无纸化学习探索过程

前言 2018 年,怀着用 iPad 替代电脑的想法,我购买了 iPad 2018,一个月下来,我发现我很天真,但我不后悔。在 iPad 上,你可以娱乐、阅读、学习、办公,但由于苹果的「独特」生态,有不少事情上,你只能「轻度」使用 —— 轻度办公、轻度生产力。想写论文、做个五毛特效的幻灯?想用来精剪视频?想用来建模、码代码?不好意思,这些在 iPad 上都不能实现,哪怕现在已经是 0202 年了。 十年前,iPad 的出现填补了 iPhone 和 Mac 之间的空白,它比 iPhone 更大,…

小🐱🐱

你就那么喜欢躺在我的腿上吗? 我也要睡觉😴的鸭…

与某人的断腿闲逛

下昼行咗沙面同石围塘,好多人,可能系习惯咗住系三十六线城市了。 十分庆幸沙面仲保留住清朝嘅欧式建筑,但亦十分可惜,用现代欧式嚟保护同修整,外墙上仲要加上一滴奇怪嘅装饰物,睇唔明呢波操作。人都有少少多,不 🉑 之后转战石围塘,搭巴士搭过咗站,之后就行小路入火车站,踩系铁轨上好似都几 Interesting。撞安一位喺度影相怀旧嘅“老广”,后尾俾保安攀出嚟。喺阿叔嘅带领下,兜住火车站行去火车站正门同石围塘码头。原嚟呢块地本身系佛山嘅,以前坐渡船过咗江就系广州,顺住江落去系南海。如果石围塘仲喺度嘅话,应该,都几热闹下。 一路上同阿叔倾计,好耐冇呢种感觉了,可以揾到大家嘅话题,有相似嘅感觉,思维相互碰撞,几好。 布尔乔亚与普罗列塔利亚的会面 到咗晚黑,布尔乔亚竟然同普罗列塔利亚一齐摄入咗大量肉类。随后前往南亭码头 RESPECT 各种艺术品 (希望马克思同志保佑我。中心湖骑行都几 OK,就系车震震到✋都麻晒,难顶。最终布尔乔亚俾普罗列塔利亚强逼用图形讯息记录今晚所有人。…